Creditmanagement

Creditmanagement

Geplaatst door

Creditmanagement

De Boekhouder als CEO

Door beter te sturen op de cash flow van de onderneming zijn aanzienlijke besparingen mogelijk. Misschien met wat meer moeite maar vaak wel met direct resultaat voor de korte en lange termijn. Medewerkers ontslaan levert op korte termijn weinig op en betekent op lange termijn kapitaalvernietiging. Creditmanagement en cash management als middel om gezonde besparingen in uw bedrijf te realiseren.

Betalen uw klanten steeds later

Uw debiteurenpositie loopt op. De zwarte lijst, en ook de witte lijst, wordt steeds omvangrijker. Uw debiteurenbeheerder verstuurt steeds meer aanmaningen, helaas zonder succes. In dit artikel een blik op de dagelijkse problemen rond credit management die in elke organisatie kunnen voorkomen bij een onjuiste opzet van preventieve maatregelen in uw AO en Credit Policy. Gevolg? Debiteuren die in gebreke blijven.

Meer verdienen met hetzelfde geld

Dit artikel behandelt omvang en samenstelling van uw werkkapitaal. Er wordt aandacht geschonken aan het bruto werkkapitaal (vlottende activa) en aan het netto werkkapitaal (vlottende activa -/- vlottende passiva). Zowel debet- als creditzijde kosten u geld. Maar zouden ze ook geld kunnen opleveren? Kunt u dus meer verdienen met hetzelfde geld?

Cash is King

Controllers krijgen van de afdeling Treasury vaak te horen ‘Cash is king, profit is an illusion!’. Dit artikel geeft antwoord op het waarom achter deze uitdrukking. Daarnaast wordt controller en treasurer een handreiking geboden om enerzijds periodieke kasstromen beter te analyseren en te rapporteren en anderzijds toekomstige kasstromen te prognotiseren door creditmanagement en cashmanagement centraal te stellen.

Verbeter uw contract met de bank

Dit artikel gaat in op de wijze waarop u als organisatie uw contact met de bank kunt verbeteren en zo uw onderhandelingspositie (contract) met die bank kunt verbeteren. Behandeld wordt het Rolling Forecast Cashflow Statement (RFCFS) dat inzicht biedt in uw dynamische liquiditeitspositie en dat dient als basis voor uw contractonderhandeling.

Verminder uw werkkapitaal

Dit artikel begint met een analyse van het begrip werkkapitaal. Vervolgens wordt de ideale omvang van dat werkkapitaal behandeld. Hiertoe wordt de klassieke balans vanuit een ander perspectief bezien. Het werkkapitaal zal, analoog aan de debiteurenpositie, worden geanalyseerd door middel van een aantal ratio’s.

Zicht op uw geldstroom van morgen

U hebt vast goed inzicht in de forecast voor uw organisatie. Heeft u dat ook in uw geldstromen voor de komende maanden? Dit artikel beschrijft hoe u inzicht krijgt in uw toekomstige geldstromen en financiële posities. Als uitgangspunt geldt niet de boekhouding, maar de waardenkringloop en het logistieke principe achter de goederen en/of dienstenstroom. Ook wordt het begrip financiële logistiek geïntroduceerd. Met een op uw waardenkringloop aangepast Rolling Forecast Cash Flow Statement (RFCFS) wordt een oplossing geboden om uw toekomstige financiële stromen in kaart te brengen.

Credit management in uw sales apparaat

Dit artikel geeft inzicht in de rol die salesmanagers, accountmanagers, en medewerkers verkoop binnendienst kunnen hebben bij het beoordelen van de kredietwaardigheid van prospects en klanten. Hun toegevoegde waarde aan de creditmanagement processen is vooral preventief van aard. De activiteiten en de in te zetten middelen worden beschreven in een blauwdruk. Achtereenvolgens komen aan bod: de Credit Policy (strategisch) en de processen en procedures (operationeel). Wij kunnen helpen met het in kaart brengen van processen en het opstellen van de procedures en de Credit Policy.

Dienst: verbeterplan met garantie

In dit artikel een aanbod om tegen een vast bedrag een gefundeerd plan voor credit management en cash management op te stellen. Door u te richten op het proces kunt u uw debiteurenpositie, werkkapitaal en cash flow verbeteren. Bij deze dienst hoort een garantie met betrekking tot het resultaat.