Kostenbesparing

Kostenbesparing

Geplaatst door

Kostenbesparing

 

ICT kostenbesparing door leasing en uitbesteden in het MKB

Een goed werkende ICT infrastructuur is voor het MKB even belangrijk als voor grote bedrijven. De kosten ervan zijn bij MKB bedrijven vaak niet in verhouding met de omvang. Onder meer doordat schaalvoordelen niet aan de orde zijn of minder goed kunnen worden benut. De Total Care Services aanpak (TCS) biedt een complete ICT oplossing voor een vaste prijs per gebruiker per maand. Door leasing en uitbesteden kunnen de kosten worden verlaagd terwijl het niveau van de dienstverlening stijgt.

Telecom Services – Third Party Maintenance

De kosten van uw telecom infrastructuur en de complexiteit van het beheer kunnen sterk gereduceerd worden door het inschakelen van een TPM leverancier (Third Party Maintenance), die u als onafhankelijke partij kan begeleiden bij toekomstige ontwikkelingen in de telecommarkt.

Besparing inkoop & overheadkosten

Veel bedrijven hebben geen flauw idee hoeveel kosten ze maken, die niet nodig zijn voor de uitvoering van de core business. Hier ligt juist een groot besparingspotentieel en hierin snijden geeft meer effect dan het hanteren van de kaasschaaf. Vaak horen besparingen van 20% tot de mogelijkheden.

Vraaggestuurd organiseren

Projecten om de bestaande frontoffice en backofficesystemen met elkaar te integreren, kosten handenvol geld en leiden vaak tot verstarring van de dienstverlening. De klantbehoefte past zich niet aan aan standaards. Hiervoor is een meer flexibele en goedkope oplossing beschikbaar.

Offshore ICT outsourcing

U kunt software in Roemenie laten ontwikkelen tegen lage kosten en met minder risico dan bij offshoring naar Azië.

Ketenintegratie & efficiency

Veel bedrijven die deel uitmaken van een leveringsketen (supply chain) hebben hun interne kostenbeheersing uitstekend voor elkaar, maar worden keer op keer geconfronteerd met eisen van ketenpartners die kostenverhogend werken. Door op een juiste manier om te gaan met tegengestelde belangen in de keten, de juiste prioriteiten te stellen en de kansen te benutten die ketenintegratie biedt, zijn flinke besparingen te realiseren.

Creditmanagement

Door beter te sturen op de cash-flow van de onderneming zijn ook aanzienlijke besparingen mogelijk. Misschien wat meer moeite maar dan ook vaak met direct resultaat voor de korte en lange termijn.

Verkoop communicatie door web events

Door de toepassing van web-events kunt u het contact met uw klanten intensiveren en besparen op de kosten van verkoopgesprekken.

SBC: Server Based Computing

Door over te gaan op Server Based Computing op basis van wereldstandaards (niet Citrix) kunnen forse besparingen op de ICT-infrastructuur worden gerealiseerd.

Software dienstverleners

Geintegreerde oplossing waardoor informatie intensieve organisaties belangrijke efficiency verbeteringen kunnen behalen.