Quick Scans

Quick Scans

Geplaatst door

Zin en onzin van Quick Scans
Quick scans worden in vele soorten en maten aangeboden. Aan het nut, de bruikbaarheid en de toepasbaarheid wordt wel eens getwijfeld. Ondanks het soms slechte imago worden quick scans nog steeds als wondermiddel door consultants en in diverse (vak)bladen en op het internet gepropageerd. Maar is de kritiek en de twijfel terecht? Aan de hand van veel gestelde vragen over quick scans worden in dit artikel mogelijke oorzaken bekeken.
Kernbegrippen: Quick scans , Business Performance

De Continuïteit Management Scan
Continuïteit Management wordt steeds meer een issue. Nadat er op de vragen ‘Wat moeten we onder Continuïteit Management verstaan’ en Hoe kunnen we Continuïteit Management in de praktijk brengen’ een antwoord is gegeven staat de volgende vraag alweer gereed. Hoe stellen we prioriteiten en hoe maken we keuzes? Met de Continuïteit Management Scan beschikt u over een uitstekend hulpmiddel daarvoor. U kunt deze scan met net zoveel deelnemers uitvoeren als u wenselijk acht. De methodiek achter de scan wordt al vele jaren gebruikt en zorgt voor een helder en duidelijk resultaat.

Human Resource Scan
Wanneer het personeelsbeleid onder de loep wordt genomen, zal een heldere analyse goed van pas komen. Een analyse van de financiële parameters komt tot stand met steun van de financiële afdeling. Een analyse van de beleving en beoordeling van het personeelsbeleid door de medewerkers van uw organisatie is wat moeilijker te verkrijgen. In dit artikel wordt de Human Resource Scan, soms ook wel P&O; Scan of Employability Scan genoemd, beschreven. Deze scan geeft een glasheldere analyse van de mens in de organisatie en diens oordeel over het personeelsbeleid. De scan kan ook worden ingezet bij functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Winstgevendheid Scan
Kostenbesparing c.q. vermindering is een belangrijk issue voor bedrijven om niet in de rode cijfers te belanden. Dat je hierdoor soms alleen de noodzaak voor een volgende kostenbesparing initieert wordt vaak niet beseft. Zowel in goede als in slechte tijden bestaan er kansen om de concurrentiepositie te verbeteren en de winstgevendheid te verhogen. Uiteraard verschilt dit per bedrijf, maar deze scan kan helpen om de juiste beslissingen hierin te nemen.

De Business Performance Scan
De Business Performance Scan (BPS) is een algemene scan die essentiële onderdelen van een organisatie en haar omgeving onderzoekt. Het resultaat geeft concrete informatie over de sterke en zwakke kanten van de onderzochte organisatie.
Quick Scan als dashboard voor uw organisatie
Artikel over de betekenis van een quick scan voor een organisatie en in het bijzonder over de meerwaarde van een quick scan bij regelmatig scannen. Er wordt ingegaan op het meten van aspecten gerelateerd aan de operationaliteit en continuïteit waaronder klanttevredenheid en kwaliteit.
Wilt u ook een dashboard voor uw organisatie?
De Business Performance Scan maakt het mogelijk op verschillende momenten inzicht te verkrijgen in de status van essentiële onderdelen van uw organisatie en regelmatig te beschikken over een lijst met geprioriteerde aanwijzingen inzake het verbeteren van uw organisatie. Tijdens een demo kunt u kennismaken met de dashboardfunctie van deze quick scan.
Kennismaking met de Winstgevendheid Scan
Bedrijven zijn vaak al blij als ze hun resultaat op peil kunnen houden. Toch worden er nogal eens onnodig middelen besteed aan zaken die niet echt bijdragen aan het resultaat. Dan is er dus mogelijk sprake van verspilling! Juist in die gevallen, waarbij de winstgevendheid onnodig wordt verzwakt, identificeert deze scan de betreffende aspecten en omstandigheden. Meestal kan de winstgevendheid aanmerkelijk worden verbeterd! Met de Winstgevendheid Scan krijgt u een advies op maat over relevante onderwerpen die direct bijdragen aan uw winstgevendheid. Advies dat alleen geld kost als het de winstgevendheid daadwerkelijk verbetert.

Kennismaking met de Continuïteit Management Scan
Continuďteit Management is een belangrijk issue op vele beleidsterreinen aan het worden. Van mondiale vraagstukken tot het beleid van afzonderlijke bedrijven en instellingen. Als de vragen ‘Wat moeten we onder Continuďteit Management verstaan’ en ‘Hoe kunnen we Continuďteit Management in de praktijk brengen’ zijn beantwoord komt de vraag naar een hulpmiddel om keuzes te maken. De Continuďteit Management Scan biedt daarbij goede ondersteuning. Om een idee te krijgen van deze scan en in welke vorm het resultaat beschikbaar komt kunt u gratis kennismaken met de scan voor 1 persoon.
Kennismaking met de Human Resource Scan (HRS)
De Human Resource Scan is een hulpmiddel bij het evalueren en volgen van uw personeelsbeleid en biedt ondersteuning bij functionerings- en beoordelingsgesprekken. Een demo laat zien hoe u deze scan kunt inzetten.

Kennismaken met de Business Performance Scan?
Indien u zelf over een quick scan zou willen beschikken, waarmee u essentiële onderdelen van uw organisatie periodiek kunt onderzoeken, dan kunt u via een demo kennis maken met de Business Performance Scan. In dit artikel vindt u informatie over de demo.

Interpreteren van Quick Scan resultaten
In een aantal artikelen over het gebruik van diagnosetools bij verandertrajecten wordt gesproken over de Performance Index. In dit artikel wordt toegelicht dat er diagnosetools zijn die vele, compleet verschillende, elementen toch op eenduidige wijze in kaart kunnen brengen. Vervolgens wordt de interpretatie van de scan resultaten nader toegelicht. De gebruikte scans kunnen vooraf, tijdens en aan het eind van een traject worden gebruikt en telkens wordt op dezelfde systematische wijze de situatie in kaart gebracht.